Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego wsparcia psychologiczno-motywacyjnego w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr Nr 2/2018/RPOWM/DZ

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe-psycholog

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego doradztwa zawodowego w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr Nr 1/2018/RPOWM/DZ

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe-doradca

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usług w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2018/Szkolenie Zawodowe/Kwalifikowany Pracownik ochrony i mienia/RMW została wybrana firma: Ośrodek Szkolenia BIKART z siedzibą w Małej Wsi 221, 32 -002 Węgrzce Wielkie

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 6/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. kurs "operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 7 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  został wyłoniony wykonawca usługi: Essor s.c. Szkolenia i Doradztwo ul. Główna 95, 32-329 Bolesław.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 11/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. „kurs grafiki komputerowej”  dla 2 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  został wyłoniony wykonawca usługi: Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 10/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. „glazurnik/posadzkarz”  dla 1 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nie został wyłoniony wykonawca usługi. Złożona została 1 oferta: Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42a, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w zapytaniu.

Uprzejmie informujemy, że zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu brak ofert.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług cateringowych w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/CATERING/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/CATERING/PBZ.

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia w ramach projektu "Razem możemy więcej"

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/RMW/Szkolenie zawodowe/Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl