Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 10/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. „glazurnik/posadzkarz”  dla 1 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nie został wyłoniony wykonawca usługi. Złożona została 1 oferta: Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42a, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w zapytaniu.

Uprzejmie informujemy, że zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu brak ofert.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług cateringowych w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/CATERING/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/CATERING/PBZ.

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia w ramach projektu "Razem możemy więcej"

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/RMW/Szkolenie zawodowe/Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „kurs grafiki komputerowej” w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 11/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119585

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „glazurnik/posadzkarz” ustalenie terminu egzaminu wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 10/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119500

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 7/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia "spawanie metodą MAG-135" dla 1 UP w ramach projektu pn. Obudź się, pora wstać! nr  RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI został wyłoniony wykonawca usługi: Grupa Konsultingowo - Usługowa 2000 s.c. ul. Igołomska 14b, 31-983 Kraków.

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma GoWork Andrzej Kosieradzki 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 172; data wpływu: 27.04.2018r cena: 2449,00

Postępowanie zostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na kwestie formalne leżące po stronie instytucji szkoleniowej (m.in przedłużający się okres rozpoczęcia szkolenia) - co skutkuje nie nawiązaniem umowy szkoleniowej i ponownym postępowaniem.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie" nr RPMP.09.01.02-12-0290/17 pn.: "Kurs spawania metodą MAG-135" nr 1/2018/Szkol/MAG-135/AZiS

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie_MAG-135_AZiS

Dodatkowo zapisy zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117480

 

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl