Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „glazurnik/posadzkarz” ustalenie terminu egzaminu wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 10/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119500

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 7/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia "spawanie metodą MAG-135" dla 1 UP w ramach projektu pn. Obudź się, pora wstać! nr  RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI został wyłoniony wykonawca usługi: Grupa Konsultingowo - Usługowa 2000 s.c. ul. Igołomska 14b, 31-983 Kraków.

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma GoWork Andrzej Kosieradzki 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 172; data wpływu: 27.04.2018r cena: 2449,00

Postępowanie zostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na kwestie formalne leżące po stronie instytucji szkoleniowej (m.in przedłużający się okres rozpoczęcia szkolenia) - co skutkuje nie nawiązaniem umowy szkoleniowej i ponownym postępowaniem.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie" nr RPMP.09.01.02-12-0290/17 pn.: "Kurs spawania metodą MAG-135" nr 1/2018/Szkol/MAG-135/AZiS

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie_MAG-135_AZiS

Dodatkowo zapisy zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117480

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia usług indywidualnego doradztwa zawodowego w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/DZ/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „glazurnik/posadzkarz” ustalenie terminu egzaminu wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 8/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117216

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „kurs cukierniczy” ustalenie terminu egzaminu wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 9/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117203

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że do realizacji usługi przeprowadzenia Kursu komputerowego ECDL dla 1 Uczestnika Projektu Razem możemy więcej została wybrana firma Essor s.c. szkolenia i Doradztwo z siedzibą przy ul. Głównej 95 w Bolesławiu.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku  postępowania nr 1/2018/Szkol/ECDL/AZiS przeprowadzonego w ramach projektu pn. Aktywni zawodowo i społecznie nr  RPMP.09.01.02-12-0290/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI został wyłoniony wykonawca usługi: Essor S.C z siedzibą przy ul. Głównej 95 w Bolesławiu.

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl