Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Uprzejmie informujemy, że zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert złożonych w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usługi została wybrana firma: Media Learning Tomasz Piesiur z siedziba przy ul. Brzozowej 35, 41 - 600 Świętochłowice.

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usługi została wybrana firma: Media Learning Tomasz Piesiur z siedzibą przy ul. Brzozowej 35 w Świętochłowicach.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Aktywni zawodowo i społecznie".

Termin składania ofert mija 08.02.2019 r.

Treść zapytania  - w zalączniku poniżej.

 Zapytanie nr 1/2019/PS/AZiS

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług Doradztwa Zawodowego w ramach projektu "Razem możemy więcej".

Termin składania ofert mija 06.02.2019 o godzinie 14.00 - tej.

Treść zapytania  - w zalączniku poniżej.

Zapytanie nr 1/DZ/2019

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Razem możemy więcej".

Termin składania ofert mija: 06.02.2019 o godzinie 14.00 - tej.

Treść zapytania - w załączniku.

 Zapytanie ofertowe nr 1/Psycholog/2019

 

Zapraszamy do składanie oferty na przeprowadzenie szkolenia sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 5/SZKOLENIE/RPOWM/2019

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_rozeznanie_kurs_sprzedawca.pdf

Zapraszamy do składanie oferty na przeprowadzenie szkolenia kierowca kat. C w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 4/SZKOLENIE/RPOWM/2019

 Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/zapytanie_ofertowe_rozeznanie_kurs_prawo_jazdy_kategorii_C.pdf

Zapraszamy do składanie oferty na przeprowadzenie szkolenia pracownik ochrony osób i mienia w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 3/SZKOLENIE/RPOWM/2019

 Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_rozeznanie_kurs_kwalifikpracochrfiz_i_mienia.pdf

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png