Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „kurs spawania metodą TIG – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto ”

nr 3/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto ” nr 2/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Opiekun_osob_starszych_2_PBZ.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „kurs obsługi wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto ” nr 1/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Wozek_widowy_1_PBZ.pdf

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie to Twój czas II” rozpoczynamy nabór kwalifikacyjny trwający od I 2020 do VI 2020r.

Każdy kandydat do projektu w procesie rekrutacji otrzyma punkty rekrutacyjne, w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze Projektu ul. Parkowa 5 w Zawierciu oraz na stronie www.probiznes.net.pl w zakładce Projekty w realizacji.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie Projektu dostępnym www.probiznes.net.pl w zakładce Projekty w realizacji.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia z obsługi wózków widłowych w projekcie Bo jak nie my to kto II nr 12/SZKOLENIE/RPOWM/2020

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowią przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_wozki_Olkusz.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „Bo jak nie my to kto? ".

Termin składania ofert mija 12.11.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania

images/do-pobrania/Zapofertowe_nr1_catering.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Trening asertywności” w ramach projektu „Uwierz w siebie to Twój czas".

Termin składania ofert mija 05.11.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania  - w załączniku poniżej.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Trening_asertwnoci.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu " Uwierz w siebie to Twój czas".

Termin składania ofert mija 04.11.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania  - w załączniku poniżej.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Radzenie_sobie_ze_stresem.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania oferty dotyczącej najmu sali szkoleniowej na zajęcia indywidualne i grupowe w projekcie  „Bo jak nie my to kto?”

Termin składania ofert mija 31.10.2019 o godzinie 8.30.

images/do-pobrania/Rozeznanie_rynku_sale_szkoleniowe_Bo_jak_nie_my.pdf

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png