Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Trening asertywności” w ramach projektu „Uwierz w siebie to Twój czas".

Termin składania ofert mija 05.11.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania  - w załączniku poniżej.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Trening_asertwnoci.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu " Uwierz w siebie to Twój czas".

Termin składania ofert mija 04.11.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania  - w załączniku poniżej.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Radzenie_sobie_ze_stresem.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania oferty dotyczącej najmu sali szkoleniowej na zajęcia indywidualne i grupowe w projekcie  „Bo jak nie my to kto?”

Termin składania ofert mija 31.10.2019 o godzinie 8.30.

images/do-pobrania/Rozeznanie_rynku_sale_szkoleniowe_Bo_jak_nie_my.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług Doradztwa Zawodowego w ramach projektu "Bo jak nie my to kto?"

Termin składania ofert mija 31.10.2019 o godzinie 8.30.

images/do-pobrania/Rozeznanie_rynku_doradca_zawodowy_Bo_jak_nie_my_to_kto.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Bo jak nie my to kto?”

Termin składania ofert mija 31.10.2019 o godzinie 8.30.

images/do-pobrania/Rozeznanie_rynku_psycholog_Bo_jak_nie_my_to_kto.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert  dotyczących najmu pomieszczeń biurowych w projekcie „Bo jak nie my to kto?”

Termin składania ofert mija 31.10.2019 o godzinie 8.30.

Treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia z obsługi programu Autocad w projekcie Bo jak nie my to kto II nr 11/SZKOLENIE/RPOWM/2019

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowią przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_autoCAD_Olkusz.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia elektrycznego G1 do 1 kV w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 10/SZKOLENIE/RPOWM/2019

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe_uprawnienia_elektryczne_G1.pdf

Zapraszam do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Administrowanie sieciami internetowymi w ramach projektu "Obudź się pora wstać"

Termin składania ofert mija 27.05.2019 o godzinie 15.30.

Treść zapytania:

Szkolenie zawodowe: Administrowanie sieciami internetowymi.

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl