Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „Pracownik gastronomiczny z uprawnieniami elektroenergetycznymi” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto?” nr 8/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „Grafika komputerowa II st.” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto?” nr 7/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__grafika_7_PBZ.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego online pn: "Kurs na operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej z egzaminem państwowym UDT" w projekcie "Obudź się, pora wstać" nr 4/2020/Szkolenie Zawodowe/OSPW/RR

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn: "Kurs cukierniczy" w projekcie "Obudź się, pora wstać" nr 3/2020/Szkolenie Zawodowe/OSPW/RR

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Pełna treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego online pn: "Kurs projektowania wnętrz" w projekcie "Obudź się, pora wstać" nr 2/2020/Szkolenie Zawodowe/OSPW/RR

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_projektowanie_wnetrz1.pdf

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Kurs cukierniczy I i II stopnia w ramach projektu „Obudź się, pora wstać”.

Treść zapytania dostępna jest w linku poniżej.

Termin składania ofert mija 28.05.2020 r.

Pełna treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Projektowanie wnętrz (online) w ramach projektu „Obudź się, pora wstać”.

Treść zapytania dostępna jest w linku poniżej.

Termin składania ofert mija 28.05.2020 r.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe_kurs_projektowania_wnetrz_online.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn.  „ECDL Profile” w projekcie pt. „Bo jak nie my to kto?” nr 5/2020/SZKOLENIA/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe__Ecdl_profile_6_PBZ.pdf

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Pracownik usług kosmetycznych w ramach projektu „Obudź się, pora wstać”.

Treść zapytania dostępna jest w linku poniżej.

images/do-pobrania/Zapytanie_ofertowe_pracownik_usug_kosmetycznych_OSPW.pdf

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl