Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do realizacji szkolenia zawodowego w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu na stanowisku: Opiekun Osoby Starszej dla 1 Uczestnika Projektu pt. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oferty prosimy składać do dnia 02.11.2018, do godziny 14.00 - tej.

Zapytanie ofertowe - Opiekun Osób Starszych

Zapraszamy do składania oferty na Przeprowadzenie usługi pomocy prawnej w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/PR/PBZ

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia usługi pomocy prawnej w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/PR/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Pełna treść zapytania

Zapytanie nr 1/2018/SZKOL/AZiS/KPiR

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia pn. „Specjalista ds. podatkowej księgi przychodów i rozchodów z obsługą programu OPTIMA” do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie", nr postępowania: 1/2018/SZKOL/AZiS/KPiR

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia usługi kreacji -metamorfozy wizerunku w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr Nr 3/2018/RPOWM/WIZ

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe-metamorfoza-wizerunku.pdf

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego wsparcia psychologiczno-motywacyjnego w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr Nr 2/2018/RPOWM/DZ

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe-psycholog

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego doradztwa zawodowego w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr Nr 1/2018/RPOWM/DZ

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe-doradca

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usług w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2018/Szkolenie Zawodowe/Kwalifikowany Pracownik ochrony i mienia/RMW została wybrana firma: Ośrodek Szkolenia BIKART z siedzibą w Małej Wsi 221, 32 -002 Węgrzce Wielkie

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 6/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. kurs "operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 7 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  został wyłoniony wykonawca usługi: Essor s.c. Szkolenia i Doradztwo ul. Główna 95, 32-329 Bolesław.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 11/2018/SZKOLENIE/OSPW - przeprowadzenie szkolenia pn. „kurs grafiki komputerowej”  dla 2 UP w ramach projektu pn. "Obudź się, pora wstać!"nr RPMP.09.01.02-12-0232/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  został wyłoniony wykonawca usługi: Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl