Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym w projekcie „Bo jak nie my to kto II” Nr 6/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr 6/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie-ofertowe-rozeznanie-j_angielski.pdf

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia pracownik usług kosmetycznych w projekcie „Bo jak nie my to kto II” Nr 5/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pracownik usług kosmetycznych w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr 5/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie-ofertowe-rozeznanie-kurs-usug-kosmetycznych.pdf

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w projekcie „Bo jak nie my to kto II” Nr 1/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącego przeprowadzenia szkolenia sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr 1/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie-ofertowe-rozeznanie-kurs-sprzedawca.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach projektu "Razem możemy więcej" na realizację szkolenia zawodowego: Operator wózka widłowego nr 2/Szkolenia zawodowe/Operator wózka widłowego/2018/RMW.

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe - Operator wózka widłowego.

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących usług szkolenia zawodowego w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu na stanowisku: Grafik komputerowy - kurs I stopnia dla 1 Uczestnika Projektu pt. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert: 02.11.2018, godzina; 14.00 - ta.

Szkolenie zawodowe: Grafik komputerowy - kurs I stopnia

Serdecznie zapraszamy do składania zapytań ofertowych na realizację szkolenia zawodowego w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu na stanowisku: Ogrodnik terenów zieleni dla 3 Uczestników Projektu pt. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert : 02.11.2018, godzina 14.00 - ta.

 

Zapytanie ofertowe: Ogrodnik Terenów Zieleni

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do realizacji szkolenia zawodowego w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu na stanowisku: Opiekun Osoby Starszej dla 1 Uczestnika Projektu pt. „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oferty prosimy składać do dnia 02.11.2018, do godziny 14.00 - tej.

Zapytanie ofertowe - Opiekun Osób Starszych

Zapraszamy do składania oferty na Przeprowadzenie usługi pomocy prawnej w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/PR/PBZ

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia usługi pomocy prawnej w projekcie pt. „Uwierz w siebie- to Twój czas! ” nr 1/2018/PR/PBZ.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Pełna treść zapytania

Zapytanie nr 1/2018/SZKOL/AZiS/KPiR

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia pn. „Specjalista ds. podatkowej księgi przychodów i rozchodów z obsługą programu OPTIMA” do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie", nr postępowania: 1/2018/SZKOL/AZiS/KPiR

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png