Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Uprzejmie informujemy, że w wyniku  postępowania nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/1/2018/Szkolenie Zawodowe/Operator Suwnicy kat. I-S /RMW przeprowadzonego w ramach projektu pn. Razem możemy więcej, nr  RPMP.09.01.02-12-0233/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI został wyłoniony wykonawca usługi: ESSOR S.C. SZKOLENIA I DORADZTWO z siedzibą przy ul. Głównej 95 w Bolesławiu.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku  postępowania nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Efektywna Obsługa Klienta z modułem obsługi kasy fiskalnej/RMW przeprowadzonego w ramach projektu pn. Razem możemy więcej, nr  RPMP.09.01.02-12-0233/17 prowadzonego w trybie ZASADY KONKURECYJNOŚCI został wyłoniony wykonawca usługi: ESSOR S.C. SZKOLENIA I DORADZTWO z siedzibą przy ul. Głównej 95 w Bolesławiu.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator wózka widłowego wraz z obsługą butli gazowej” ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 6/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113587

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator wózka widłowego wraz z obsługą butli gazowej” ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem w projekcie "Obudź się pora wstać" nr 6/2018/SZKOLENIE/OSPW.

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113587

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Razem możemy więcej" nr RPMP.09.01.02-12-0233/17 pn.: "Kurs komputerowy ECDL" nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Kurs komputerowy ECDL/RMW

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Kursu komputerowego ECDL.Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Kursu komputerowego ECDL.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Razem możemy więcej" nr RPMP.09.01.02-12-0233/17 pn.: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia" nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia/RMW

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Razem możemy więcej" nr RPMP.09.01.02-12-0233/17 pn.: "Specjalista ds. Kadr i Płac. " nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Specjalista ds. Kadr i Płac/RMW

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie" nr RPMP.09.01.02-12-0290/17 pn.: "Kurs komputerowy ECDL BASE" nr 1/2018/Szkol/ECDL/AZiS

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl