Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Pracownik gastronomiczny z uprawnieniami elektroenergetycznymi dla 1 Uczestnika Projektu pn. "Razem możemy więcej".

Termin składania ofert mija 15.04.2019 o godzinie 14.00 - tej.

Treść zapytania - w zalączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia zawodowego: Pracownik gastronomiczny z uprawnieniami elektroenergetycznymi.

Zapraszamy do złożenia oferty na powtórzone zapytanie dotyczące przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym w projekcie „Bo jak nie my to kto to II” nr 6/SZKOLENIE/RPOWM/2018

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

images/powtrzenie_zapytania_ofertowego_angielski.pdf

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego : Pracownik usług kosmetycznych 1 Uczestnika Projektu "Razem możemy więcej".

Termin składania ofert mija 29.03.2019 o godz. 14.00 - tej.

Treść zapytania dostępna jest poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie zawodowe/Pracownik usług kosmetycznych/RMW

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego w ramach projektu "Razem możemy więcej".

Termin składania ofert mija 08.03.2019.

Treść zapytania zamieszczamy w linku poniżej.

 

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia: Efektywna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: Pracownik gastronomiczny dla 2 osoby w ramach projektu „Obudź się, pora wstać”.

Treść zapytania dostępna jest w linku poniżej.

Pełna treść zapytania

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania na realizację szkolenia zawodowego Pracownik kancelaryjny z ECDL dla 3 uczestników projektu "Razem możemy więcej"

Termin składania ofert mija 06.03.2019, o godzinie 14.00 - tej.

Treść zapytania zamieszczamy poniżej:

Zapytanie ofertowe: Pracownik Kancelaryjny z ECDLem

Uprzejmie informujemy, że zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert złożonych w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usługi została wybrana firma: Media Learning Tomasz Piesiur z siedziba przy ul. Brzozowej 35, 41 - 600 Świętochłowice.

Uprzejmie informujemy, że do realizacji usługi została wybrana firma: Media Learning Tomasz Piesiur z siedzibą przy ul. Brzozowej 35 w Świętochłowicach.

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png

Znajdź nas na:

  •  
  •  
  •  

ProBiznes

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 32 706 56 76

e-mail: biuro@probiznes.net.pl