Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do składanie oferty na przeprowadzenie szkolenia grafiki komputerowej w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 2/SZKOLENIE/RPOWM/2019

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_rozeznanie_kurs_grafiki_komputerowej.pdf

 

Zapraszamy do składanie oferty na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL Base w projekcie „Bo jak nie my to kto II” nr 1/SZKOLENIE/RPOWM/2019

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznania rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

images/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_rozeznanie_kurs_komputerowy_ECDL.pdf

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach projektu "Razem możemy więcej", zapytanie nr 1/2019/Szkolenia zawodowe/Spawanie metodą MIG 131blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi/RMW.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Treść zapytania znajduje się pod linkiem:

Szkolenie zawodowe: Spawanie metodą MIG 131 blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach projektu "Razem możemy więcej", zapytanie nr 1/2019/Szkolenia zawodowe/Operator wózka widłowego/RMW.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Treść zapytania znajduje się pod linkiem:

Szkolenie Zawodowe: Operator wózka widłowego.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania nr nr 1/2019/ Szkolenia zawodowe/Kurs księgowości komputerowej/RMW w ramach projektu "Razem możemy więcej".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Treść zapytania dostępna jest pod linkiem:

Szkolenie zawodowe: Kurs księgowości komputerowej

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie w ramach rozeznania rynku.

Niniejsze zapytanie jest przeprowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania.  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: "Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej" dla 1 osoby w ramach projektu „Obudź się, pora wstać”

Treść zapytania dostępna jest w linku poniżej:

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na upublicznione zapytania dotyczące organizacji szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu "Obudź się, pora wstać!" nr RPMP.09.01.02-12-0232/17. 

Pełne treści zapytań znajdują się poniżej na następujące szkolenia zawodowe:

1. Grafika komputerowa:

Zapytanie nr 5/2018/Szkolenia Zawodowe/OSPW/IIE

2. Opiekun osoby starszej:

Zapytanie nr 6/2018/Szkolenia Zawodowe/OSPW/IIE

3. Pomoc księgowej:

Zapytanie nr 7/2018/Szkolenia Zawodowe/OSPW/IIE

4. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

Zapytanie nr 8/2018/Szkolenia Zawodowe/OSPW/IIE

 

Niniejsze zapytanie ofertowego jest przeprowadzone z zachowaniem zasady rozeznania rynku i z zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania w ramach rozeznanie rynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania.

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png