Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Zapraszamy do składania oferty dotyczącej najmu sali na spotkania indywidualne i grupowe realizowane w projekcie „Uwierz w siebie- to Twój czas II” nr 2/2020/SALE/PBZ

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229604

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png