Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

ProBiznes Marta Krawczyk + Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting

Tytuł projektu: Bo jak nie my to kto?
Okres realizacji: od 01.10.2019 rok do 28.02.2021 r.
Obszar realizacji: powiat zawierciański i myszkowski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 01.10.2019 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ( w tym IPD);
• Indywidualne wsparcie psychologiczne;
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy

Cele projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 50 (40K/10M) osób w wieku 18-64 lata, zam. teren p. zawierciańskiego i myszkowskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zagrożonych ubóstwem ich rodzin, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób korzystających z PO PŻ
w okresie od 01.10.2019 - 28.02.2021 r.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez:

- badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału

- wsparcia psychologicznego: grupowego i indywidualnego: autoprezentacja, radzenie ze stresem, czas na zmiany, komunikacja.

- spotkań z coachem: wspierać, motywować do udziału w projekcie/zmiany życia.

- szkoleń i staży zawodowych: podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego, bycia atrakcyjnym na rynku pracy.

- Pomoc pośrednika pracy i Bony piękności, 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 799 692,25 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 679 738,41 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 39 984,61 PLN
• Wkład budżetu państwa: 79 969,23 PLN

 

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png