Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

 

ProBiznes Marta Krawczyk

Tytuł projektu: Razem możemy więcej
Okres realizacji: od 01.01.2018 rok do 31.12.2019r.
Obszar realizacji: powiat Olkuski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu.

 

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja będzie się składać z 2 etapów tj. 24 osób w 2018r., 24 osób w 2019r.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

• Indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego,
• Warsztaty psychologiczne i psychospołeczne
• Indywidualne i grupowe wsparcie szkolenia z posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
• Szkolenia zawodowe i kompetencyjne,
• Płatne staże

 

Cele projektu:

Aktywne włączenie 48 (38K,10M) mieszkańców MGO (zgodnie z KC) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

 

Planowane najważniejszymi efektami jest:

- podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 22% UP, a w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi-12%.
- postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęcie dalszej aktywizacji przez 56% UP, a w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi- 46%.

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 824 350,25 PLN z czego:
Wkład Funduszy Europejskich: 700 697,71PLN
Wkład własny firmy ProBiznes: 41 217,52 PLN
Wkład budżetu państwa: 82 435,02 PLN

 

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – Budynek KPREMIUM ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png