Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

 

ProBiznes Marta Krawczyk + Spółdzielnia Socjalna Opoka

Tytuł projektu: Obudź się, pora wstać!.
Okres realizacji: od 01.01.2018 rok do 30.09.2020r.
Obszar realizacji: powiat Olkuski, Miechowski, Chrzanowski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu.

 

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja będzie się składać z 3 etapów tj. 30 osób w 2018r., 30 osób w 2019r. i 30 osób w 2020r..

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika( w tym IPD);
• Indywidualne wsparcie psychologiczne;
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi tj. prawnikiem, specjalistą ds. finansowanym,
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy(średnio 5 miesiące .)

 

Cele projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym (do 31.05.2020) min.80 (44K/36M) ze 90(50K/40M) osób pełnoletnich, zam.teren p.Olkuskiego lub Miechowskiego lub Chrzanowskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,w tym w szczególności min.19 (21K/17M osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, miechowskiego i chrzanowskiego w województwie małopolskim.

Planowane najważniejszymi efektami jest:

- min. 22% uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.
- min. 34% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację.
- min. 12% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.
- min. 42% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację.

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 1 726 112,40 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 1 467 195,54 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 86 359,00 PLN
• Wkład budżetu państwa: 171 957,86 PLN

 

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – Budynek KPREMIUM ul. Szpitalna 5 , 32-300 Olkusz dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Umowa uczestnictwa w projekcie

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png