Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

 

Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie” +  PPHU „Koral” Sp z o.o.

Tytuł projektu: Wiecznie młodzi - kreatywni
Okres realizacji: od 01.01.2018 rok do 30.06.2019r.
Obszar realizacji: dziewięć gmin powiatu zawierciańskiego: Irządze, Kroczyce, Ogrodzieniec, Poręba, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

Dla kogo?

Osoby bezrobotne lub trwale bezrobotne powyżej 30 roku życia lub po 50 roku życia, nieaktywni zawodowo, niepełnosprawne,  zamieszkujące na terenie jednej z 9 gmin  realizacji projektu przynależącym do obszaru LGD „Perły Jury”. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 80 osób bezrobotnych, trwale bezrobotnych  lub nieaktywnych zawodowo. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 01.01.2018 do 31.06.2018.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika( w tym IPD);
• Indywidualne i gupowe wsparcie psychologiczne;
• Opiekę Mentorską  UP mającą na celu znalezienie pracy,
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy (średnio 5/6 miesięcy).

 

Cele projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu zawodowym  80 (50K/30M) osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia,z czego 100%  osób przynależy do jednej z grup defaworyzowanych tj.  osób po 50 roku zycia, lub długotrwale bezrobotnych  zam. teren związany z LSR opracowany przez LGD

Perły Jury poprzez indywidualnie dopasowaną ścieżkę wsparcia do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i barier UP oraz rynku.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez:
• badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału
• wsparcia psychologicznego zarówno grupowego jak i indywidualnego
• spotkania z mentorem aby wspierać, oraz motywować do zmiany sposobu życia i znalezienia pracy.
• szkolenia i staże zawodowe które podniosą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie na rynku pracy.
• pomoc prawna  oraz poradnictwo w zakresie opieki na dziećmi do lat 7 lub os. zależnej

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 1 694 630,88 PLN z czego:
Wkład Funduszy Europejskich: 1 440 436,25 PLN
Wkład własny Stowarzyszenia „Olkusz Kreatywnie”: 84 731,55 PLN
Wkład budżetu państwa: 169 463,08 PLN

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie”  ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie

dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

Tel. 730 004 227

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Umowa uczestnictwa w projekcie

 

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png