Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

Fundusze Europejskie

 

Marta Krawczyk ProBiznes

Tytuł projektu: Aktywność drogą do sukcesu
Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2022 r.
Obszar realizacji: miasto Bytom

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 24 (14K, 10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 01.01.2021 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika
• Indywidualne wsparcie psychologiczne
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi
• Wyjścia kulturalne
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe
• Płatny Staż zawodowy

Cele projektu:

Celem głównym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 24 (14K,10M) mieszkańców miasta Bytom wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniem rozwoju, osób korzystających z PO PŻ, do 30.06.2022r. Cel zostanie zrealizowany poprzez kompleksowe działania aktywizacji społecznej i zawodowej: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, doradcy klienta, pośrednika pracy, warsztaty społeczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wyjścia kulturalne oraz osiągnięcie wskaźników:
- osoby niepełnosprawne: minimalna efektywność społeczna: 34%, efektywność zatrudnieniowa: 12%
- pozostałe osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: minimalna efektywność społeczna 34%, efektywność zatrudnieniowa: 25%

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 407 061,00 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 346 001,85 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 20 353,05 PLN
• Wkład budżetu państwa: 40 706,10 PLN

Rekrutacja:

W 2 turach: I. 01.01.2021-28.02.2021 (12UP), II. 01.04-2021-31.05.2021 (12UP)

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png