Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

 

ProBiznes Marta Krawczyk + Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting

Tytuł projektu: Uwierz w siebie to Twój czas II
Okres realizacji: od 01.01.2020 rok do 30.04.2021 r.
Obszar realizacji: powiat zawierciański i myszkowski oraz miasto Bytom

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 01.01.2020 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
• Indywidualne wsparcie psychologiczne;
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy

Cele projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 50 (40K/10M) osób w wieku 18-64 lata, zam. teren p. zawierciańskiego i myszkowskiego oraz miasto Bytom, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zagrożonych ubóstwem ich rodzin, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób korzystających z pomocy OPS, osób potrzebujących pomocy w sprawach wychowawczo- opiekuńczych od 01.01.2020 - 30.04.2021 r.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez:

- badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału,

- wsparcia indywidualne psychologiczne (poznanie siebie, akceptacja, motywacja jak ją mieć

i nie stracić, wyznaczanie sobie celów i ich realizacji, gotowość do zmian i nawiązywania relacji interpersonalnych),

- wsparcie coacha- prowadzenie grup wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących (dostarczenie emocjonalnego wsparcia, pomocy i przywrócenia wiary oraz zbudowania poczucia wspólnoty),

- szkoleń i staży zawodowych- podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego, bycia atrakcyjnym na rynku pracy,

- Pomoc trenera zatrudnienia wspieranego oraz pośrednika pracy,

 

 Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 1 104 268,68 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 938 628,37 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 55 213,44 PLN
• Wkład budżetu państwa: 110 426,87 PLN

 

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz

Regulamin przyznawania pomocy dodatkowej

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png