Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

 

ProBiznes Marta Krawczyk + Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting

Tytuł projektu: Uwierz w siebie – to twój czas!
Okres realizacji: od 01.02.2018 rok do 31.07.2019 r.
Obszar realizacji: powiat zawierciański i myszkowski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 01.02.2018 do 31.07.2018.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika( w tym IPD);
• Indywidualne wsparcie psychologiczne;
• Warsztaty grupowe poprawiające kompetencje społeczne UP wraz z usługami eksperckimi tj. prawnikiem, doradcą zawodowym,
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe i komputerowe
• Płatny Staż zawodowy(średnio 4 miesiące .)

 

Cele projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 50 (27K/23M) osób pełnoletnich, zam. teren p. zawierciańskiego i myszkowskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zagrożonych ubóstwem ich rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności min.25 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, korzystających z PO PŻ , społeczności romskiej.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez:
- badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału
- wsparcia psychologicznego zarówno grupowego jak i indywidualnego
- spotkania z coachem aby wspierać, oraz motywować do zmiany sposobu życia.
- szkolenia i staże zawodowe które podniosą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie na rynku pracy.
- pomoc prawna  oraz poradnictwo w zakresie opieki na dziećmi do lat 7 lub os. zależnej

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 798 772,25 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 678 956,41 PLN
• Wkład własny firmy ProBiznes: 39 938,61 PLN
• Wkład budżetu państwa: 79 877,23 PLN

 

Biuro projektu:

ProBiznes Marta Krawczyk – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Umowa uczestnictwa w projekcie

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png