Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

PROJEKTY W REALIZACJI

 

Wioletta Jaros-Cichoń WJ&S + ProBiznes Marta Krawczyk

Tytuł projektu: Aktywni zawodowo i społecznie
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-30.06.2019
Obszar realizacji projektu: powiat olkuski

Dla kogo?

Osoby bezrobotne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany jest do 42 osób (32K i 10M) zagrożonych lub pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby, dla których ustalono III profil pomocy, osoby niepełnosprawne. Rekrutacja składa się z I tury: 01-02.2018 oraz II tury 05-06.2018.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

• Identyfikacja indywidualnych Potrzeb oraz Potencjału
• Warsztaty grupowe psychologiczne oraz psychospołeczne
• Poradnictwo prawne
• Trzymiesięczne płatne staże
• Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
• Pośrednictwo pracy

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie od 01.01.2018 do 30.06.2019 zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego min. 37 os. (32 K i 5 M) osób pełnoletnich, w tym w szczególności min. 12 osób o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ze niepełnosprawnościami intelektualnymi lub z zaburzeniami psychicznymi.

 

Planowane efekty:

Dzięki zadaniom Wnioskodawca zamierza osiągnąć poniższe efekty:

• u osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone):
 - efektywność społeczna na poziomie co najmniej 34%;
 - efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 12%.

• u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - efektywność społeczna na poziomie co najmniej 34%;
 - efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 22%.

 

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 567 059,25 PLN z czego:
Dofinansowanie z UE: 482 000,36 PLN
Wkład własny firmy ProBiznes Marta Krawczyk: 28 353,04 PLN
Wkład budżetu państwa: 56 705,85 PLN

 

Biuro projektu:

Budynek KPREMIUM, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz , dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału w projekcie

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png